Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Kancelaria prawna

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron

Rozwód za porozumieniem stron to taki, który jest dokonywany w drodze ugody między małżonkami, bez potrzeby prowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu sądowego. Małżonkowie sami podejmują decyzję o zakończeniu małżeństwa oraz ustalają warunki rozwodu, takie jak podział majątku, alimenty na rzecz dzieci oraz zasady opieki nad nimi.

Jak przebiega rozwód za porozumieniem stron?

Aby rozwód za porozumieniem stron mógł zostać przeprowadzony, należy spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim, małżonkowie muszą mieć obustronnie zgodę na rozwód i na warunki, na jakich on ma nastąpić. Następnie, umowa o rozwód musi być zawarta na piśmie i podpisana przez obie strony oraz złożona do sądu wraz z wnioskiem o rozwód.

Skuteczny sposób na szybki rozwód – ugoda między małżonkami

W przypadku, gdy warunki rozwodu zostaną uzgodnione i umowa zostanie złożona w sądzie, to sąd może zdecydować o orzeczeniu rozwodu bez potrzeby przeprowadzania rozprawy sądowej. W takim przypadku, rozwód staje się ostateczny po upływie terminu odwoławczego.

Rozwód za porozumieniem stron jest często wybierany przez małżeństwa, które chcą uniknąć stresu i negatywnych emocji związanych z procesem sądowym oraz chcą uzyskać szybkie i łatwe rozwiązanie sprawy.