prawnik online na facebooku porady prawne online na google+ radca prawny online na twitterze doradztwo prawne na myspace

Obszar naszej praktyki prawniczej obejmuje następujące dziedziny prawa:

 

 

Prawo kontraktowe

 1. Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług.

 2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie realizacji umów.

 3. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy naszych Klientów.

 4. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych których przedmiotem są roszczenia wynikające z umów.

 

Prawo konsumenckie

 1. Doradztwo prawne w zakresie planowanych działań związanych z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim.

 2. Tworzenie regulaminów i ogólnych warunków sprzedaży/świadczenia usług, spełniających wszystkie wymogi w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów.

 3. Ochrona konsumenta, w tym niedozwolone postanowienia umowne i praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

 4. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony konkurencji i praw konsumenta.

 5. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie odpowiedzialności za produkt i roszczeń gwarancyjnych.

 

Nieruchomości

 1. Doradztwo prawne i podatkowe przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości

 2. Sporządzanie umów dzierżawy, najmu i innych związane z nieruchomościami,

 3. Opiniowanie umów związanych z nieruchomościami oraz doradztwo związane z ich wykonaniem

 4. Analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych rezultatów takiej analizy,

 5. Doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych,

 6. Prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości.


Dobra osobiste

 1. Doradztwo prawne przy naruszeniach dóbr osobistych.

 2. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu ochrony dóbr osobistych.

 

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

 1. Doradztwo prawne i podatkowe z zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, tajemnic handlowych oraz know-how.

 2. Sporządzanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.

 3. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej.


Spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia

 1. Zakładanie spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.

 2. Pomoc przy zakładaniu spółek zagranicznych.

 3. Sporządzanie projektów umów i statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń.

 4. Kompleksowa obsługa prawna i rachunkowa spółek, oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.

 5. Likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń.

 6. Doradztwo prawne i podatkowe dla wspólników i akcjonariuszy.

 

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

 1. Doradztwo prawne przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego.

 2. Sporządzanie i opiniowanie umów ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

 3. Reprezentacja Klientów na etapie postępowań likwidacyjnych, a następnie  postępowania sądowego w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i inne świadczenia pieniężne.

 

E-biznes

 1. Obsługa prawna portali internetowych, sklepów internetowych oraz innych podmiotów świadczących swoje usługi online.

 2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie praw autorskich i pokrewnych, przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów licencyjnych.

 3. Sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, instrukcji przetwarzania danych osobowych, polityk prywatności,  polityk bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz umów licencyjnych.

 4. Reprezentowanie Klientów przed GIODO.

 5. Doradztwo w zakresie zawierania umów  drogą elektroniczną.

 6. Ochrona tożsamości podmiotów gospodarczych, w tym znaków towarowych, logo oraz nazw domen internetowych.

 7. Przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu IT.


Prawo budowlane

 1. Doradztwo prawne z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

 2. Reprezentowanie Klientów przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.

 3. Prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych w sprawach z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.


Prawo pracy

 1. Sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, umowy o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i polityk w sprawach zatrudnienia, etc.

 2. Doradztwo prawne i podatkowe w zakresie kształtowania polityki zatrudnienia w firmie.

 3. Prowadzenie sporów pracowniczych, w tym reprezentowanie pracodawców i pracowników, przed sądami pracy.

 4. Doradztwo dotyczące zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.


Ubezpieczenia społeczne i optymalizacja ZUS

 1. Doradztwo z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 2. Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności płacenia ZUS.

 3. Prowadzenie postępowań sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń społecznych.


Obsługa księgowa i kadrowa firm

 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym: weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych, ewidencja zdarzeń gospodarczych w księdze (przy użyciu oprogramowania naszej kancelarii lub Klienta), ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, deklaracje podatkowe PIT (wraz z przekazaniem i podpisaniem dokumentów do urzędu skarbowego), rejestracja oraz likwidacja firmy, sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty), rocznych rozliczeń podatku dochodowego, remanentu.

 2. Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, w tym: tworzenie polityki (zasad rachunkowości), planu kont, ewidencja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit, a także podmiotów podlegających prawu finansów publicznych.

 3. Obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw kadrowo-placowych, tj. usługi w zakresie stosunku pracy i innych form zatrudnienia, zatrudnianie cudzoziemców, rozliczenia z ZUS (wraz z przekazaniem dokumentów do ZUS), tworzenie uregulowań wewnętrznych pracodawcy, etc.


Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa

 1. Optymalizacja rozwiązań prawnych i podatkowych. 

 2. Wyjaśnienia dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej według przepisów prawa podatkowego i rachunkowości. 

 3. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. 

 4. Doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatku akcyzowego, podatków i opłat lokalnych. 

 5. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu podatkowym oraz postępowaniu przed organami celnymi. 

 6. Doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

 

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

 1. Doradztwo prawne przy sporach rodzinnych i opiekuńczych.

 2. Prowadzenie postępowań sądowych o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem, etc.


Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information